Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší než jsi byl sám včera."

Robin S. Sharma - Mnich, který prodal své ferrari


Fotoprezentace pro zájmová sdružení a sportovní kluby

Jak můžeme využít fotoprezentaci, pokud jsme zájmové sdružení nebo sportovní klub?

  • můžeme připravit pro svoje členy dokumentaci společných setkání, závodů nebo turnajů
  • můžeme připravit prezentaci svojí činnosti a výsledků pro potenciální nové členy
  • můžeme připravit prezentaci svojí činnosti pro veřejnost
  • ....