Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší než jsi byl sám včera."

Robin S. Sharma - Mnich, který prodal své ferrari


Fotoprezentace pro hudební a taneční skupiny

Jak může fotoprezentace pomoci začínajícím i zkušeným umělcům?

Prostě tak, že představí jejich vystoupení nebo vytvořená díla!

  • fotoklipy pro hudební skupiny
  • prezentace vystoupení tanečních skupin
  • prezentace skupin historického šermu
  • představení práce malířů, sochařů...
  • ....