"Přikazuji Vám, aby jste byli šťastní, dokud budete naživu!"
Richard Bach - Iluze


další strany fotografií » 1  2 3 4 5

Lahůdková taneční čísla skupiny Divoké růže na ukázkově divoké (a kluzké) trávě.

Večerní ohniváci měli aspoň tu výhodu, že se měli kde ohřát. Ale lilo jim na hlavy i pochodně úplně stejně jako všem, kteří předváděli své umění přes den...