"Přikazuji Vám, aby jste byli šťastní, dokud budete naživu!"
Richard Bach - Iluze


další strany fotografií » 1  2

Rozmočená loutna přeci jen plní svou původní funkci o něco hůž než mokrý meč. A tak jediní muzikanti, poté co oschli z ranního průvodu, měli právo na střechu nad hlavou. Pochopitelně včetně kata Pawouka, ale o tom radši...