"Přikazuji Vám, aby jste byli šťastní, dokud budete naživu!"
Richard Bach - Iluze